Obszary doradztwa

Doradztwo prawne w ramach szeroko pojętego M&A. Naszą wiodącą specjalizacją jest obsługa złożonych transakcji międzynarodowych od etapu planowania, do wsparcia po-transakcyjnego.

Transakcje i inwestycje

 • dokumenty dotyczące transakcji: listy intencyjne, umowy o zachowaniu poufności oraz założenia transakcji
 • badania stanu przedsiębiorstwa (due dilligence) negocjacje i reprezentowanie Klienta w negocjacjach dokumentów transakcyjnych np. umowy sprzedaży udziałów, umowy inwestycyjne, umowy o nabycie przedsiębiorstwa, umowy o zakazie konkurencji
  oraz umowy menedżerskie
 • obsługa nabycia, sprzedaży bądź, objęcia akcji
  lub udziałów spółek kapitałowych (share deals)
 • obsługa nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, nieruchomości
  lub zespołów aktywów (asset deals)
 • wykup menedżerski oraz menadżerskie plany bonusowe
 • obsługa prawna decyzji o wsparciu nowych inwestycji (Polska Strefa Inwestycji)

Piotr Pruś

+48 691 409 091

Rzetelne doradztwo prawne i podatkowe na każdej płaszczyźnie funkcjonowania firmy – również
w przedsięwzięciach międzynarodowych. Nasze wsparcie pozwala na minimalizację obciążeń podatkowych
oraz eliminowanie zagrożeń. Z drugiej strony pomagamy usprawnić kontrolę i zoptymalizować działalność gospodarczą z perspektywy podatkowej.

Prawo podatkowe

 • podatek u źródła (WHT)
 • dokumentacja cen transferowych
 • doradztwo w zakresie podatku VAT, PIT oraz CIT
 • ulga badawczo rozwojowa (B+R) oraz IP Box

Agata Wleklińska

agata.wleklinska@ecovis.pl

Sporządzamy umowy w krajowym
i międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz opiniujemy istniejące dokumenty. Doradzamy
w zakresie należytego zabezpieczania umów, dobierając najbardziej właściwe instrumenty. Wspieramy w zarządzaniu kontraktem.

Umowy gospodarcze

 • najem powierzchni biurowych, magazynowych
  i produkcyjnych
 • najem BTS
 • transakcje sale and lease back i transakcje BTO
 • sprzedaż i nabycie nieruchomości dla celów działalności gospodarczej oraz badanie stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo w inwestycjach budowlanych, roszczenia z umowy o roboty budowlane
 • umowy konsorcjum oraz o współpracy gospodarczej, w tym w ramach Prawa Zamówień Publicznych
 • umowy o nabycie / przeniesienie praw autorskich
 • umowy IT

Piotr Pruś

+48 691 409 091

Rozwiązujemy problemy pojawiające się przy projektowaniu indywidualnych warunków współpracy
czy stosunków umownych między spółką a członkami zarządu oraz kadrą kierowniczą.Towarzyszymy
w sporach dotyczących roszczeń pracowniczych. Angażujemy się na każdym etapie budowania kadry
w Twoim przedsiębiorstwie:

Prawo pracy

 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej m.in. umów o pracę oraz umów
  o zakazie konkurencji
 • regulaminy pracy i wynagradzania
 • szkolenie i doradztwo w zakresie compliance – procedury antymobbingowe
  oraz antydyskryminacyjne
 • reprezentacja w sprawach pracowniczych
  oraz w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracowników

Zuzanna Kostur - Nienartowicz

Pomagamy w zakładaniu spółek, sporządzaniu umów i statutów, rejestracji spółek oraz prowadzimy pełną obsługę prawną niezależnie od formy spółki. Bieżąca obsługa korporacyjna spółek i ich organów jest rozliczana w formie stałego ryczałtu, abonamentu godzinowego bądź doraźnego zlecenia.

Prawo spółek
 • zakładanie i likwidacja spółek oraz oddziałów firm zagranicznych w Polsce; procesy przekształceniowe, podziały, łączenie spółek (w tym połączenia transgraniczne)
 • doradztwo dla właścicieli lub inwestorów spółek: umowy i statuty spółek, umowy wspólników, umowy wspólnego przedsięwzięcia oraz inwestycyjne
 • emisje akcji i obsługa korporacyjna spółek akcyjnych

Zuzanna Kostur - Nienartowicz

Profesjonalne zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach sądowych oraz w sprawach o charakterze administracyjno-prawnym. Zyskaj rzetelną analizę stanu prawnego oraz faktycznego, aby zminimalizować koszty podejmowanych ryzyk. Dzięki dobrze dobranej strategii uprzedzamy czynności przeciwników procesowych.

Spory sądowe i administracyjne

 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  oraz pozwolenia na budowę
 • roszczenia wynikające z realizacji inwestycji budowlanych
 • pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, pisma procesowe w sprawach gospodarczych

Nikodem Multan

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na postawie zasad zawartych w polityce prywatności.

ECOVIS LEGAL POLAND

Multan, Pruś

i Wspólnicy Kancelaria Prawna i Podatkowa sp.j.

Kontakt

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie

ul. Belwederska 9A 00-761 Warszawa

Porozmawiajmy o Twojej sprawie!

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki korzystania z cookies w Twojej przeglądarce. Aby uzyskać informacje o regułach przetwarzania Twoich danych zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Dowiedz się więcej